Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

Pracownia Kuratorska powstała w 2018 roku z inicjatywy osób związanych z krakowską teatrologią i kulturoznawstwem. Impulsem do jej powołania była chęć inicjowania działań kulturotwórczych łączących humanistykę, nauki ścisłe i sztukę. Członkowie i członkinie grupy łączą kompetencje kuratorskie i produkcyjne.

Najnowsze projekty/ Current projects

KASSIA

GUTTA

Historie jutra